Monthly Archives: February 2017

Khởi động Dự án Nông Trại Học Tập và Đoàn Kết Thanh Niên

Mạng Lưới Thanh Niên Mekong (Y-Farm)  được phát triển bởi những thanh niên nhiệt huyết trong vùng Mekong liên quan đến vấn đề Thanh Niên, nông nghiệp hữu cơ, nông trại học tập và nông nghiệp bền vững. Y-Farm được giám sát bởi Hội Vòng Tay Ấm, một tổ chức từ thiện, phi lợi nhuận […]

Mekong organic farming initiative receives US grant

Viet Nam News HCM CITY — An initiative by the Mekong Youth Farm Network (Y-Farm) that focuses on youth engagement in organic farming and educating the younger generation in sustainable agriculture has won a grant from the US Department of State. It is one of 20 projects from around the world to receive this grant […]