Monthly Archives: August 2021

Cho Đi Là Còn Mãi…..!!!

Cho Đi Là Còn Mãi…..!!! Y-Farm Việt Nam Ngày 6 tháng 8 năm 2021             Đại dịch Covid đang hoành hành rất nghiêm trọng hầu như các tỉnh Miền Nam. Mỗi ngày, cả nước công bố 7- 9 ngàn ca. Riêng Tp. Hồ Chí Minh chiếm hơn một nữa, các tỉnh Miền Tây cũng hứng […]